Internationella kvinnodagen

Grattis till  världens alla vackra och starka kvinnor på Internationella kvinnodagen! Grattis alla mödrar, systrar och döttrar. Utan er skulle jorden gå under!

 

Här nedan kommer ett utdrag från Diakonias blogg om Internationella kvinnodagen och kvinnors rätt till utbildning:

 

 Internationella kvinnodagen 8 mars: Flickors rätt till utbildning

 

Den ojämlika maktfördelningen mellan män och kvinnor innebär ett stort hinder för många flickor runt om i världen att få tillgång till utbildning, ja till och med att genomföra en grundskoleutbildning. På internationella kvinnodagen vill jag därför gärna berätta om organisationen ADEP i Burkina Faso. Med stöd av Diakonia jobbar eldsjälar inom ADEP för att flickor i landet ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Organisationen ADEP bildades 1995, av kvinnor och män som oroade sig över att flickor inte åtnjöt mänskliga rättigheter. Flickor i det område där organisationen är verksam utsattes för våld, könsstympning, barnäktenskap och togs ut ur skolan innan avslutat grundskola.

Runt om i världen är det oftast kvinnor som arbetar för jämställdhet, medan makten ligger hos männen. Eftersom det är män som har makt och beslutsrätt i så kallat patriarkala samhällen, ansåg ADEP att män också skulle ta sitt ansvar för att förändra flickors ojämlika ställning och verka för deras mänskliga rättigheter. Organisationen började därför med att medvetandegöra och utbilda män om flickors utsatthet och rättigheter. Därefter utsågs "manliga ambassadörer" som skulle sprida kunskapen och verka för flickors säkerhet och rättigheter. Hittills har 50 män utbildats och 20 ambassadörer jobbar nu i samhällena Guirgho och Kombissiri.

 

Läs hela inlägget här:

 

http://diakoniablogg.se/

 

 

Din kommentar:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar